Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Waarom Mannaz SCHOOL?

We krijgen regelmatig de vraag waarom we eigenlijk gekozen hebben voor de naam 'school', want wat jullie hebben is toch geen school?

Toen Mannaz werd opgestart stond Annick Lentacker er op dat het de naam school kreeg.  Hier leest u waarom.
De naam "School" komt van de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord Scholè.

Scholè staat voor ‘vrije ruimte’. Een school is oorspronkelijk een vrije ruimte, een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat ‘het goede leven’ inhoudt.


Scholing is het gebruik maken van deze vrije ruimte, om te onderzoeken welke ideeën richtinggevend zijn voor onze praktijk, waar het ons ook weer om begonnen was, wat de betekenis is van de woorden of begrippen die ons handelen leiden. Het is een gezamenlijk onderzoek, omdat wij onze woorden en ideeën het beste kunnen ‘scherpen’ aan die van anderen.


De vrije ruimte (Scholè) duidt enerzijds een plek aan waar je vrij bent van verplichtingen, van de zorg voor je eigen of andermans belangen, en anderzijds een plek waar je je kunt ontwikkelen tot vrijheid, tot burgerschap, tot het redelijke wezen dat je in essentie bent.


Scholing is met andere woorden zowel gebaseerd op vrijheid als gericht op vrijheid.


Een school is een plek waar je de vrijheid hebt om na te denken, omdat je voor het moment bevrijd bent van je taak om de kost te verdienen, voor je naasten te zorgen of met andere privé-belangen in de weer te zijn. Maar het is ook een plek waar je geacht wordt na te denken over wat jou en anderen te doen staat, waar het in de groep of gemeenschap op dat moment om begonnen is, wat ‘het goede leven’ en het gezamenlijk welzijn vereisen.


Vrije ruimte is niet alleen van belang voor het eigen genoegen of het tot stand brengen van leerprocessen en kennisproductiviteit in een organisatie. Zij heeft een veel fundamenteler belang. Zij is een noodzakelijke voorwaarde om burger te worden, volwaardig lid van een groep of samenleving. Zij is een vereiste om te leren nadenken over het algemene belang, om te leren medeverantwoordelijkheid te dragen. Zij is onmisbaar om jezelf te kunnen ontwikkelen tot je bestemming als redelijk menselijk wezen.


Vrij uit: Kessels, J., Boers, E., Mostert, P., Vrije ruimte, filosoferen in organisaties, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2002.

En daarom kozen we voor Mannaz ... school

Recht op onderwijs is een fundamenteel recht voor kinderen en is opgenomen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.


Belgische Grondwet
Aangezien het voor kinderen niet zo evident is om dit recht te gebruiken of op te eisen, werd het opgenomen in de Belgische Grondwet onder de vorm van leerplicht. Hierdoor wordt het recht van kinderen op onderwijs verzekerd en worden ouders (of andere personen die bekleed zijn met het ‘ouderlijk gezag’) verplicht om ervoor te zorgen dat hun kinderen onderwijs krijgen.

Dat onderwijs moet minimum aan volgende doelstellingen beantwoorden:
- Het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten van het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.
- Het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen.

Onze grondwet voorziet ook in de vrije keuze van onderwijs, waardoor er wel leerplicht bestaat, maar geen schoolplicht.

Ik wil graag een kennismakingsgesprek aanvragen

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.