Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.” 

Albert Einstein


Het was geen ver-van-mijn-bedshow. Helaas. De dag dat mijn dochter bijna voorgoed de deur van haar leven achter zich dichttrok.

Ze is hoogsensitief, vond haar plekje in de schoolwereld niet meer.  Omdat anderen anders zijn zo anders vinden.


Het sloeg in als een bom. En de brokstukken werden mijn drijfveer.


Ik richtte de Mannaz School op, waar professionals hoogsensitieve jongeren begeleiden naar de beste versie van zichzelf.


En omdat ik zoveel mogelijk mensen wilde laten delen in de ervaring die ik ondertussen de voorbije 26 jaren had opgedaan in mijn werk als therapeute, ontstond de Mannaz Mentor Opleiding.

Ondertussen zijn we 12 jaar verder, staat de wereld een beetje op zijn kop en werd het tijd om te zien in hoeverre de opleiding nog tegemoet kwam aan de vraag.  Dus ... tijd voor een re organisatie

Opleiding Mannaz Tutor

Je geeft om de mensen om je heen. Omdat je graag andere mensen helpt kies je voor werken als leerkracht of docent in het onderwijs, want jij wilt iets bijdragen aan de wereld.

Het gewone onderwijs past niet bij jou.  Want jij wilt graag gehoord en gezien worden en je kunt alleen optimaal functioneren in een school waar de sfeer goed is. Les even aan een klas van 25 kinderen vind je stressered en eigenlijk droom je al jaren van een eigen school. Een plek van verbinding met de kinderen en hun ouders.

Maar door omstandigheden heb je geen mogelijkheid om een volledige Mannaz Mentor opleiding te volgen, of je hebt totaal geen interesse in de therapeutische ondersteuning, je wil gewoon NU een school opstarten. 


Dan is de opleiding Mannaz Tutor perfect voor jou.

Na het afronden krijg je een Tutor logo wat je op je website kunt plaatsen en kan je een eigen school opstarten waarbij je vrij bent om je eigen naam te kiezen en je eigen prijs te bepalen.

Mannaz biedt jou hiervoor de juiste handvaten aan.

 

Ik volg zelf wat bijscholingen gedurende het schooljaar 2022-2023 waardoor er te weinig tijd is voor degelijke begeleiding. 
Daarom zal de opleiding Mannaz Tutor pas weer doorgaan in het schooljaar 2023-2024.

Verschillende modules

Therapeutische module
*
Zelfbescherming *
Online cursus
Doelen *
Online cursus
Relaties *
Online cursus
Bach Flowers 12 helers
Online cursus
* Wie een Lazuli Training Kwaliteitslabel heeft krijgt vrijstelling voor dit cursusonderdeel.
Ontwikkelingspsychologie
 
Ontwikkelingspsychologie
Online cursus
Pedagogische Achtergrond
 
Pioniers in de pedagogiek
Online cursus
Hedendaagse pedagogen
Online cursus
Alternatieve onderwijssystemen
Online cursus
Praktijk uitdieping
 
Meervouding Intelligenties
Online cursus
Whole Brain Teaching
Online cursus

Je doet 38 uren stage na het afronden van deze modules

Praktische indersteuning
 
Stappenplan
Bedrijfsvorm
Business plan
Financiering
Dagindeling
Schoolreglement
e.a.
6 x vrijdag avond van 19 - 22 uur
Mogelijk op volgende data
7/1 - 14/1 - 21/1 - 28/1 - 4/2
25/2 - 4/3 - 11/3 - 18/3 - 25/3 -22/4 - 29/4 - 6/5 - 13/5 - 20/5

Prijs € 995

 

+

Praktijkondersteuning
 
Gedurende 1 kalenderjaar kom je samen in Mannaz Agora om samen je vragen te doorlopen, je plan bij te sturen, nieuwe stappenplannen op te zetten etc.
1 x per maand gedurende een kalenderjaar
Na afspraak op nader te bepalen data

Opleiding + praktijkondersteuning € 2 495

 

INSCHRIJVEN

 • Inschrijven door het bedrag van respectievelijk € 995 of € 2 495  in één keer te betalen op de rekening van Mannaz vzw BE41 3630 9055 6210 met als vermelding 'Mannaz Tutor opleiding'
 • Na ontvangst van het bedrag op de rekening is je inschrijving definitief.
 • Je krijgt dan de link opgestuurd voor de online cursus en kunt starten. 
 • Na het afronden van alle modules wordt er 38 uur stage gedaan welke doorgaat in de Mannaz Agora in Baasrode.
 
Het invullen van je gegevens telt als officiële inschrijving en is wettelijk bindend.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 
Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.
 
CONTRACTUELE VOORWAARDEN

Deelname is op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid.

 • Een kandidaat is pas ingeschreven na volledige betaling van het cursusgeld op de rekening van Mannaz vzw. 
 • Wanneer een kandidaat zich na inschrijving terugtrekt (enkel via aangetekend schrijven), en nog niet gestart is met de online cursussen gelden volgende regels:
 • Bij annulatie een week na inschrijving wordt 75 % van het betaalde geld teruggestort
 • Bij annulatie tussen de eerste en tweede week na inschrijving wordt 50% van het betaalde geld teruggestort
 • Bij annulatie tussen drie en vier weken na inschrijving wordt 25% van het betaalde geld teruggestort
 • Bij annulatie na meer dan een maand na inschrijving wordt niets teruggestort en wordt het betaalde geld beschouwd als steun aan Mannaz vzw
 • Bij stop zetting na het straten van de cusus wordt geen terug storting verricht en dient het volledige bedrag als steun aan Mannaz vzw
 • Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.
 

Leren wij mekaar binnenkort kennen? Ik hoop het.


Nog een mooie dag gewenst,

Annick Lentacker
Landelijk coördinator Mannaz vzw