Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Wat is een klassiek Time-Out Project?

Een time-out project is bedoeld om jongeren tijdelijk uit het secundair onderwijs te halen zodat ze na een tijdje weer kunnen terugkeren.

Het gaat in dit geval over leerlingen tussen twaalf en achttien jaar tegen wie de school een tuchtprocedure overweegt of al heeft opgestart.

De school of het CLB moet daarbij aantonen dat de schoolinterne interventies maximaal benut werden en dat de mogelijkheden uitgeput zijn.

De doelstellingen van het time-outprogramma zijn vierledig:

  • schooluitval voorkomen;
  • de gedragsproblematiek verkleinen en de probleemsituatie neutraliseren;
  • een buffer vormen om te voorkomen dat de leerling in zwaardere vormen van hulpverlening terecht komt;
  • het schoolteam versterken in het voorkomen van en omgaan met dergelijke problematieken.

De Mannaz School Time-Out is andersVanaf september 2017 heeft Mannaz vzw ook een eigen Mannaz Time-Out.


Op Mannaz komen dus geen jongeren met gedragsproblemen, maar eerder gevoelige jongeren die op de grens zitten van een burn-out of depressie en lijden aan schoolmoeheid.


Heel wat jongeren vandaag ondervinden moeilijkheden bij het huidige schoolsysteem en de drukte van een veeleisende omgeving. Zo erg zelfs, dat hun schoolloopbaan daardoor in de problemen komt.


Dat is jammer en er zijn weinig initiatieven om die groep jongeren op te vangen, op een zodanige manier dat zij zowel meer stabiliteit verwerven én hun schoolloopbaan kunnen verder zetten.


De Mannaz Time-Out is een plaats waar de jongeren tot rust kunnen komen en de kans krijgen op zoek te gaan naar ankerpunten om terug verder te gaan.


Door het wegnemen van de druk en door op zoek te gaan naar wat energie en innerlijke rust geeft bij de jongere, ontstaat opnieuw perspectief en komt de jongere in beweging. De verlamming wordt gedeblokkeerd, de motivatie krijgt weer een plek.


Op de Mannaz Time-Out wordt het leerproces niet helemaal in pauze gezet. In samenspraak met de school wordt de leerstof opgepakt en verwerkt.  Want tijdens een Time-Out bij Mannaz, ga je ook nog gewoon naar school.


Op maandag heb je overleg op je gewone school.  Met de zorgcoördinator en/of je klasverantwoordelijke.  Zij overlopen hoe het met je gaat en geven je de opdrachtenbundel voor de komende week.  Je eigen school levert de schoolgerichte leerinhouden aan.  Als je er aan toe bent, blijf je die dag op je eigen school en volg je er de gewone leermomenten.


Dinsdag, woensdag en donderdag kom je naar Mannaz.  Op vrijdag ga je terug naar je gewone school waar je het takenpakket inlevert.

Voor je hier een Time-Out start hebben we een intensief gezamenlijk en individueel overleg met alle actoren.


Door zo veel mogelijk positieve ervaringen te creëren, doorbreken we de negatieve spiraal waarin veel van deze gevoelige jongeren in terecht zijn gekomen.

 

Voor wie?

(Hoog)gevoelige en (hoog)begaafde jongeren uit het middelbaar onderwijs (ASO, TSO, KSO) die gedurende een bepaalde periode (4 tot 6 weken) op Mannaz  willen verblijven om tot rust te komen, om te leren gaan met prestatiedruk, enzovoort.

Door hier te werken, groeit hun zelfvertrouwen en komen ze tot rust.
 

Hoe gaat het praktisch?

Ouders, CLB's, zorgcoördinatoren, huisartsen en psychologen kunnen een aanvraag doen tot Time-Out, door nevenstaan formulier in te vullen. 

De jongere moet in de eerste plaats zelf gemotiveerd zijn om naar hier te komen en mag het niet zien als een straf, want dat is het allesbehalve!
 

Kosten

Een Time-Out duurt tussen 4 en 6 weken.
De leerling is aanwezig op dinsdag - woensdag - donderdag.
Per week betaal je 125 euro.
Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.
 

Na ontvangst van het inschrijfformulier nodigen wij u uit voor een kennismakinggesprek

 
 
 

Via dit formulier kan u zich aanmelden voor een Time-Out

 
 
Hartelijk dank!

Binnen enkele dagen krijgt u van ons een bevestiging met een gedetailleerde routebeschrijving.

Ik kijk er naar uit om u te mogen verwelkomen op 24 mei.

Annick Lentacker
Directrice
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.