Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

De Mannaz Time-Out is TOTAAL anders

Schooljaar uitbollen op Mannaz?  Scroll naar de onderkant van de pagina

Mannaz doet waarin wij als ouder niet altijd in slagen: rust brengen in het overvolle hoofd van onze dochter.  Bij Mannaz kunnen kinderen de tijd nemen om aan zichzelf te werken, om te bekomen van de ratrace waarin ze niet passen.
Onze dochter heeft één Time-out gedaan bij Mannaz, maar het resultaat was thuis meteen voelbaar. 
Uit de gesprekken met onze dochter 's avonds konden we afleiden dat er veel begrip en voeling is met de probleemstelling en dat er op een constructieve en intelligente manier wordt gepraat en geholpen. 
Wij wonen niet dichtbij, dus ging er telkens een autorit van 40' mee gepaard.  Ook dit zagen wij als een moment van rust met onze dochter om te praten in de auto.
Lies Muys, mama van Estelle, 2021

Jane Doe - Another Company, LLC


De Mannaz Time-Out is er voor gevoelige jongeren die op de grens zitten van een burn-out of depressie of last hebben van schoolmoeheid.

Hier geen gedragsproblemen!

 • plaats waar de jongere tot rust komt
 • ankerpunten vinden om terug verder te gaan
 • wegnemen van de druk
 • zelf op zoek gaan naar wat energie en innerlijke rust geeft
 • ontstaat van een nieuw perspectief 
 • deblokkeren van de verlamming
 • motivatie krijgt weer een plek
Op de Mannaz Time-Out wordt het leerproces niet in pauze gezet.

 • want tijdens een Time-Out bij Mannaz, ga je op maandag en vrijdag nog gewoon naar school
 • gedurende de Time-Out blijft jouw school verantwoordelijk voor jouw leerproces
 • dinsdag, woensdag en donderdag kom je naar Mannaz
 • Jongeren die van ver komen, werken op woensdag thuis

Voor je hier een Time-Out start hebben we een intensief gezamenlijk en individueel overleg met alle actoren.
Door zoveel mogelijk positieve ervaringen te creëren, doorbreken we de negatieve spiraal waar gevoelige jongeren in terecht zijn gekomen.
Na vele jaren omzwervingen in verschillende zowel klassieke-als methodescholen was onze hoogsensitieve dochter helemaal schoolmoe, onzeker en depressief. Bij Mannaz is ze helemaal tot rust gekomen en terug opengebloeid. Ze heeft samen met Annick een fantastisch parcours afgelegd waardoor ze haar eigenwaarde en zelfzekerheid heeft teruggevonden. Wij zijn Annick en de Mannaz Time-Outl heel dankbaar voor wat ze hebben gedaan voor onze dochter.

Pol Dauwe - papa van Naomi, 2020

 

Voor wie?

(Hoog)gevoelige en (hoog)begaafde jongeren uit het middelbaar onderwijs (ASO, TSO, KSO) die gedurende een bepaalde periode (4 tot 6 weken) op Mannaz  willen verblijven om tot rust te komen, om te leren omgaan met prestatiedruk, enzovoort.

Door hier te werken, groeit hun zelfvertrouwen en komen ze tot rust.
 

Hoe gaat het praktisch?

Ouders, CLB's, zorgcoördinatoren, huisartsen en psychologen kunnen een aanvraag doen tot Time-Out, door nevenstaan formulier in te vullen. 

De jongere moet in de eerste plaats zelf gemotiveerd zijn om naar hier te komen en mag het niet zien als een straf, want dat is het allesbehalve!
 

Kosten

Een Time-Out duurt tussen 4 en 6 weken.
De leerling is aanwezig op dinsdag - woensdag - donderdag.
Voor een time-out betaal je 40 euro per dag.
Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.
Voor wie woensdag liever thuis studeert geldt dezelfde prijs.
Een Time-Out kan na overleg 1 keer verlengd worden.
Het is NIET mogelijk om een volledig schooljaar door te brengen in Time-Out.  Als een leerling na de tweede Time-Out langer op Mannaz wenst te blijven dient er overgestapt te worden naar de Academy.
 

Uitproberen

Vanaf 2022 vragen wij om Mannaz een dag uit te proberen voor je inschrijft.

Data zijn:

* dinsdag 7 juni 2022

* donderdag 9 juni 2022

* dinsdag 14 juni 2022

* dinsdag 21 juni 2022

* donderdag 23 juni 2022


Kosten: € 50

 

Uitbollen op Mannaz

Sommige gevoelige jongeren weten al vanaf de paasvakantie dat hun schooljaar 'voor hen verloren is' en ze voor de keuze staan: of dubbelen of een niveau dalen.
Een keuze die een serieus impact heeft op de rest van je leven. 
Vanaf de paasvakantie kan je komen uitbollen op Mannaz.  Er wordt vooral aandacht gegeven aan emotioneel welzijn en mindset, zodat je tegen september weer een vlotte start kunt maken. 
Je hebt de keuze om aanwezig te zijn op dinsdag en/of woensdag en/of donderdag.
Voor de ondersteuning betaal je 35 euro per dag.
Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.
 
 

Via dit formulier kunt u een Time-Out aanvragen

 
 
Hartelijk dank!

Binnen enkele dagen krijgt u van ons een bevestiging met een gedetailleerde routebeschrijving.

Ik kijk er naar uit om u te mogen verwelkomen op 24 mei.

Annick Lentacker
Directrice
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.