Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

 
Ik hoor het vaak van ouders aan de telefoon: "Ik vind Mannaz ideaal voor mijn kind, maar ... vindt hij/zij dat zelf ook?"

  • Hoe werkt het om zelfstandig te studeren?
  • Hoe is het om in een kleine groep te functioneren?
  • Wat als ik de anderen niet leuk vindt?
  • En de afstand?  Is het geen te grote belasting?
  • Kan mijn kind wel zelf een planning maken
  • Hebben ze wel voldoende sociaal contact?
 

Ik kan je met veel enthousiasme vertellen dat je deze zomer de Mannaz school kunt komen uitproberen!

 

Mannaz SUMMER-SOLE

In 1999, Sugata Mitra’s pioneering “Hole in the Wall” experiments helped bring the potential of self-organized learning to the public’s attention. Research since then has continued to support his startling conclusion that groups of children, with access to the Internet, can learn almost anything by themselves.

What is a SOLE?

A Self-Organised Learning Environment, or SOLE, can exist anywhere there is a computer, Internet connection, and students who are ready to learn. Within a SOLE students are given the freedom to learn collaboratively using the internet. An educator poses a Big Question and students form small groups to find an answer.

During a SOLE session students are free to move around, change groups and share information at any time. Towards the end of a session they have the opportunity to share what they learned with the whole group. SOLE sessions are characterised by discovery, sharing, spontaneity and limited teacher intervention.


Twee maanden lang toveren we Mannaz om in een SOLE school

 

Voor wie?

Voor iedere jongere die wil komen ervaren of Mannaz de school is waar hij/zij zich thuis voelt.
Start je volgend jaar in het zesde leerjaar? 
Zit je in het middelbaar in de richting ASO - KSO - TSO?
Dan ben je welkom!
 

Hoe gaat het praktisch?

De Summerschool gaat door op dinsdag en donderdag van 9.00 - 16.15 uur gedurende de maanden juli en augustus.
Vooraf inschrijven is een MUST
Inschrijfgeld
1 dag - € 35
1 maand – € 245
2 maanden – € 475

Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar

Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.

Het bedrag wordt in mindering gebracht bij inschrijving voor het komende schooljaar.

Rekening BE41 3630 9055 6210 van Mannaz vzw
 

Annuleringsvoorwaarden

Het som dient volledig betaald te worden voor de start.

Bij annulering tot een maand vóór de start van de summerschool wordt 75 % van het betaalde geld teruggestort.
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van de summerschool wordt 50 % van het betaalde geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van de summerschool wordt geen terugstorting meer verricht.

Bij stopzetting tijdens de summerschool wordt geen terugstorting verricht.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.