Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

 
Ik hoor het vaak van ouders aan de telefoon: "Ik wind Mannaz ideaal voor mijn kind, maar ... vindt hij/zij dat zelf ook?"

  • Hoe werkt het om zelfstandig te studeren?
  • Hoe is het om in een kleine groep te functioneren?
  • Wat als ik de anderen niet leuk vindt?
  • En de afstand?  Is het geen te grote belasting?
  • Kan mijn kind wel zelf een planning maken
  • Hebben ze wel voldoende sociaal contact?
 

Ik kan je met veel enthousiasme vertellen dat je deze zomer de Mannaz school kunt komen uitproberen!

 

Voor wie?

Voor iedere jongere richting ASO - KSO - TSO die wil komen ervaren of Mannaz de school is waar hij/zij zich thuis voelt

Hoe gaat het praktisch?

De Summerschool gaat door op dinsdag en donderdag van 9.00 - 16.15 uur gedurende de maanden juli en augustus.
Inschrijfgeld
1 maand – € 400
2 maanden – € 700

Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar

Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.

Het bedrag wordt in mindering gebracht bij inschrijving voor het komende schooljaar.

Annuleringsvoorwaarden

Het som dient volledig betaald te worden voor de start.

Bij annulering tot een maand vóór de start van de summerschool wordt 75 % van het betaalde geld teruggestort.
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van de summerschool wordt 50 % van het betaalde geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van de summerschool wordt geen terugstorting meer verricht.

Bij stopzetting tijdens de summerschoolr wordt geen terugstorting verricht.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.