Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Studierichtingen

Middelbaar Onderwijs

In de loop van de jaren hebben wij ervaring in het ondersteunen van volgende richtingen:

ASO

Economie – Moderne Talen
Economie - Wetenschappen
Economie – Wiskunde
Humane Wetenschappen
Latijn – Moderne Talen
Latijn – Wetenschappen
Latijn – Wiskunde
Moderne talen – Wetenschappen
Moderne talen – Wiskunde

Wetenschappen – Wiskunde
Ook deze richtingen zijn mogelijk maar we hebben nog geen leerlingen gehad die ze volgden, dus hebben geen ervaring in het ondersteunen.

KSO

Beeldende vorming

Muziek

TSO

Farmaceutisch Technisch Assistent
Fotografie
Handel
Lichamelijke Opvoeding en Sport
Onthaal en Public Relations
Secretariaat – Talen

Sociale en Technische Wetenschappen

BSO

Kantoor - Kantooradministratie en Gegevensbeheer
Kantoor - Logistiek
 

Lager Onderwijs

Wie het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet slagen voor elk van de volgende leergebieden:

  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Wetenschappen en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming