Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

ONTWIKKELINGSGELIJKEN BIJ ELKAAR BRENGEN

Primaria Academy

 
Vanwege het anderszijn en het anders denken, voelen veel hoogbegaafden zich de vreemde eend in de bijt. Ze voelen dat ze er net niet helemaal bij horen en begrijpen niet altijd waarom dat is.
  • Naast dat dit een eenzaam gevoel meebrengt, stimuleert het ook de overtuiging dat ze de enige zijn die voelen wat ze voelen, zien wat ze zien en denken wat ze denken.
  • Het bij elkaar brengen van gelijkgestemden, helpt kinderen bij de realisatie dat ze niet de enige zijn en dat ze niet alleen staan in wat ze denken en voelen.
  • Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de eigen identiteit.
  • Ontwikkelingsgelijken zijn ook nodig voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

Primaria Academy - voor hoogbegaafde kinderen tussen 7 en 12 jaar

Voor wie?

Voor alle hoogbegaafde kinderen uit het gewone onderwijs, van het tweede leerjaar tem het zesde leerjaar, die 1 of 2 dagen per week naar Mannaz komen om er te werken aan intellectuele en creatieve SOLE projecten.

Hoe gaat het praktisch?

De school waar het kind ingeschreven is,  blijft verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. 
Op dinsdag en donderdag komt de leerling naar Mannaz.  Als de school akkoord gaat kan dit aangevuld worden met een woensdag voormiddag.
Op de Mannaz Academy is plaats voor 6 kinderen.
We werken met SOLE projecten vlg Sugata Mitra.
Tijdens de middag wordt er voorgelezen uit levende boeken vlg Charlotte Mason.

Er zijn drie perioden
Periode 2 - 17/1/2023 - 23/3/2023 - 10 weken
Periode 3 - 18/4/2023 - 22/6/2023 - 10 weken

Intake gesprek

Er zijn op dit moment nog 3 vrije plaatsen.  Toch vraag ik u om zo snel mogelijk deze plaats te reserveren.
U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen.
Intake gesprekken gebeuren via mail of telefonisch.

Kosten

KOSTEN
 
Bij een bezetting van 1 tem 4  leerlingen  @ 35 euro/dag 
Deze prijs is inclusief dranken, soep, vieruurtje, en alle materiaal, coaching en begeleiding.
Bij een bezetting van 5 en 6 leerlingen @ 15% korting
Deze prijs is inclusief dranken, soep, vieruurtje, en alle materiaal, coaching en begeleiding.
Bij een bezetting van 7 leerlingen en meer @25% korting
Deze prijs is inclusief dranken, soep, vieruurtje, en alle materiaal, coaching en begeleiding.
Perioden
 Bedrag
Periode 2 - dinsdag 17/1 tem donderdag 30/3 - 10 weken
@ 2 dagen = € 700
@ 1 dag = € 350
Periode 3 - dinsdag 18/4 tem donderdag 22/6 - 10 weken
@ 2 dagen = € 700 
 
@ 1 dag = € 350
Voor de rest van het schooljaar startend op dinsdag 17/1 - € 150 korting
@ 2 dagen = € 1250
Voor de rest van het schooljaar startend op dinsdag 17/1 - € 70 korting
@ 1 dag = € 630
 
 
 

Team van begeleiders

Liesbeth Brasseur
Marleen de Groote
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Eens er een periode gestart is, wordt er bij stopzetting geen terug storting meer verricht.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.