Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

ONTWIKKELINGSGELIJKEN BIJ ELKAAR BRENGEN

Primaria Academy

 
Vanwege het anderszijn en het anders denken, voelen veel hoogbegaafden zich de vreemde eend in de bijt. Ze voelen dat ze er net niet helemaal bij horen en begrijpen niet altijd waarom dat is.
  • Naast dat dit een eenzaam gevoel meebrengt, stimuleert het ook de overtuiging dat ze de enige zijn die voelen wat ze voelen, zien wat ze zien en denken wat ze denken.
  • Het bij elkaar brengen van gelijkgestemden, helpt kinderen bij de realisatie dat ze niet de enige zijn en dat ze niet alleen staan in wat ze denken en voelen.
  • Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de eigen identiteit.
  • Ontwikkelingsgelijken zijn ook nodig voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

Primaria Academy - voor hoogbegaafde kinderen tussen 7 en 12 jaar

Voor wie?

Voor alle hoogbegaafde kinderen uit het gewone onderwijs, van het tweede leerjaar tem het zesde leerjaar, die 2 of 3 dagen per week naar Mannaz komen om er te werken aan intellectuele en creatieve SOLE projecten.

Hoe gaat het praktisch?

De school waar het kind ingeschreven is,  blijft verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. 
Op dinsdag en donderdag komt de leerling naar Mannaz.  Als de school akkoord gaat kan dit aangevuld worden met een woensdag voormiddag.
Op de Mannaz Academy is plaats voor 6 kinderen.
We werken met SOLE projecten vlg Sugata Mitra.
Tijdens de middag wordt er voorgelezen uit levende boeken vlg Charlotte Mason.

Er zijn drie perioden
Periode 1 - 20/9/2022 - 15/12/2022 - 12 weken
Periode 2 - 17/1/2023 - 30/3/2023 - 10 weken
Periode 3 - 18/4/2023 - 22/6/2023 - 10 weken

Intake gesprek

Omdat er in een Mannaz Academy in het schooljaar 2022-2023 nog slecht 1 plaats beschikbaar is, vragen wij u om zo snel mogelijk deze plaats te reserveren.
U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen.
Intake gesprekken gebeuren via mail of telefonisch.

Kosten

7-9 jaar @ € 15/dag     -    10-12 jaar @ € 20/dag     -    Deze prijs is inclusief dranken, soep, vieruurtje, en alle materiaal, coaching en begeleiding.
Bij het bepalen van de leeftiijd, gaan we uit van de leeftijd die het kind heeft voor 1 september - word je 7 jaar op 14/8, dan geldt het 7 jaar tarief, word je 10 jaar op 3/9 dan geldt het 9 jaar tarief. 
Perioden
Leeftijd
 Bedrag
 
Periode 1 - dinsdag 20/9 tem donderdag 15/12 - 12 weken
7-9 jaar
  @ 2 dagen = € 360
  @ 3 dagen = € 456
Periode 1 - dinsdag 20/9 tem donderdag 15/12 - 12 weken
10-12 jaar
  @ 2 dagen = € 480
  @ 3 dagen = € 600
Periode 2 - dinsdag 17/1 tem donderdag 30/3 - 10 weken
7-9 jaar
  @ 2 dagen = € 300
  @ 3 dagen = € 380
Periode 2 - dinsdag 17/1 tem donderdag 30/3 - 10 weken
10-12 jaar
  @ 2 dagen = € 400
  @ 3 dagen = € 500
Periode 3 - dinsdag 18/4 tem donderdag 22/6 - 10 weken
7-9 jaar
  @ 2 dagen = € 300 
  @ 3 dagen = € 380
Periode 3 - dinsdag 18/4 tem donderdag 22/6 - 10 weken
10-12 jaar
  @ 2 dagen = € 400
  @ 3 dagen = € 500  
Prijs voor een volledig schooljaar ( in 1 keer te betalen)
7-9 jaar
  @ 2 dagen = € 865 
  @ 3 dagen = € 1095
Prijs voor een volledig schooljaar ( in 1 keer te betalen)
10-12 jaar
  @ 2 dagen = € 1150
  @ 3 dagen = € 1450
Wie inschrijft voor een volledig schooljaar VOOR eind juni en in één keer betaalt geniet extra korting en betaalt
7-9 jaar
  @ 2 dagen = € 795
  @ 3 dagen = € 995
Wie inschrijft voor een volledig schooljaar VOOR eind juni en in één keer betaalt geniet extra korting en betaalt
10-12 jaar
   @ 2 dagen = € 1050 
   @ 3 dagen = € 1350
 
 
 

Team van begeleiders

Liesbeth Brasseur
Marleen de Groote
Maartje Van Neygen
Helga Van Eetvelde

ALLE plaatsen voor de eerste periode zijn ingevuld

Je kunt er voor kiezen om op de wachtlijst geplaatst te worden, of inschrijven voor de tweede periode.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Eens er een periode gestart is, wordt er bij stopzetting geen terug storting meer verricht.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.