Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

ONTWIKKELINGSGELIJKEN BIJ ELKAAR BRENGEN

Primaria Academy

voor hoogbegaafde kinderen tussen 6 en 12 jaar

 
Vanwege het anderszijn en het anders denken, voelen veel hoogbegaafden zich de vreemde eend in de bijt. Ze voelen dat ze er net niet helemaal bij horen en begrijpen niet altijd waarom dat is.
  • Naast dat dit een eenzaam gevoel meebrengt, stimuleert het ook de overtuiging dat ze de enige zijn die voelen wat ze voelen, zien wat ze zien en denken wat ze denken.
  • Het bij elkaar brengen van gelijkgestemden, helpt kinderen bij de realisatie dat ze niet de enige zijn en dat ze niet alleen staan in wat ze denken en voelen.
  • Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de eigen identiteit.
  • Ontwikkelingsgelijken zijn ook nodig voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

SOLE Projectwerk

Projectwerk biedt hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om hun creativiteit en innovatieve denkvaardigheden te gebruiken. Het is een manier om hun vaardigheden te ontwikkelen en hen uit te dagen om dieper na te denken over de onderwerpen die zij bestuderen.

Door hun eigen projecten te ontwerpen, ontwikkelen hoogbegaafde kinderen vaak een dieper begrip van de onderwerpen die zij bestuderen en krijgen ze de kans om zelfstandig te werken.


Bovendien biedt projectwerk hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om te werken aan hun sociale vaardigheden. Door samen te werken met andere kinderen, leren ze hoe ze hun ideeën kunnen delen en hoe ze kunnen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit is vooral belangrijk omdat hoogbegaafde kinderen vaak een uitdaging hebben met sociale interactie en communicatie met anderen.


Ten slotte biedt projectwerk hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om hun passies te volgen en zich te verdiepen in onderwerpen die hen echt interesseren. Door hen te laten werken aan projecten die aansluiten bij hun interesses, krijgen zij de mogelijkheid om te leren op een manier die hen motiveert en hen aanspreekt. Dit kan hen helpen om gemotiveerd te blijven en hun interesse in leren te behouden.


Kortom, projectwerk is een waardevol onderdeel van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de lagere school. Het biedt hen de mogelijkheid om hun creatieve en innovatieve denkvaardigheden te gebruiken, hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en hun passies te volgen. Door middel van projectwerk kunnen hoogbegaafde kinderen hun potentieel bereiken en hun nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen ontwikkelen.

Voor wie?

Voor alle hoogbegaafde kinderen uit het gewone onderwijs, van zodra ze kunnen lezen en schrijven, die 2 dagen per week naar Mannaz komen om er te werken aan intellectuele en creatieve SOLE projecten.

Hoe gaat het praktisch?

De school waar het kind ingeschreven is,  blijft verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. 
Op dinsdag en donderdag komt de leerling naar Mannaz. Op de Mannaz Academy is plaats voor 6 kinderen. We werken met SOLE projecten vlg Sugata Mitra.
Tijdens de middag wordt er voorgelezen uit levende boeken vlg Charlotte Mason.

Intake gesprek

Er zijn op dit moment nog 3 vrije plaatsen.  Toch vraag ik u om zo snel mogelijk deze plaats te reserveren. U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen. Intake gesprekken gebeuren via mail of telefonisch.

Kosten

Perioden
 Bedrag
Periode 3 - dinsdag 18/4 tem donderdag 22/6 - 10 weken
@ 2 dagen = € 700 
Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Eens er een periode gestart is, wordt er bij stopzetting geen terug storting meer verricht.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.

OPGELET - wij zijn een onderwijsinstelling - niettegenstaande we met 'coachen' werken ligt het accent op hier op leren .  Kinderen die therapeutische ondersteuning nodig hebben dienen zich dan ook tot een therapeut te wenden.