Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Op maat gesneden onderwijs aangepast aan de specifieke leerbehoeften
van elke individuele leerling

De vier principes van Hahn

Op de Mannaz School vertrekken we van de 4 principes van Hahn: lichamelijke training, expedities, projecten, dienstbaarheid aan anderen.

 

Lichamelijke Training:

 • Elke ochtend beginnen we de dag met beweging oa T’ai Chi, yoga, dance etc.
 • Elke leerling werkt zowel in de keuken als in de tuin en helpt mee bij het onderhoud van de school.

 

Expedities:

 • De leerlingen vullen hun studie aan met expedities en uitstappen die ze zelf organiseren en bekostigen.  
 • Leerlingen worden daarbij gemotiveerd om het concept van de expeditie te doorgronden, hun eigen plan te trekken en doelen te stellen en te bepalen welke materialen ze nodig hebben om die doelen te bereiken.
 • De scholieren worden onder meer uitgedaagd om te overleven in de natuur, waarbij ze leren omgaan met hun eigen beperkingen en belevingen.
 • Altijd houden de docenten van de Mannaz School de expedities nauwlettend in de gaten, en helpen ze de scholieren bij de evaluatie van hun ervaringen.  Tijdens elke expeditie zijn volwassenen aanwezig.  Zij sturen niet, maar begeleiden.
 • De school moedigt ook uitwisselingprogramma’s aan met buitenlandse scholen.  

 

Projecten:

 • De Mannaz School motiveert de leerlingen om zichzelf op verschillende manieren te uiten.
 • Nieuwe ervaringen vinden hun weg op het canvas, indrukken worden verwerkt in korte films, in gedichten of tijdens een toneeloptreden voor de ouders.
 • Hoofddoel van deze speciale projecten is de leerlingen ruimte te bieden voor persoonlijke interesses.

 

Dienstbaarheid aan anderen:

 • Er zijn voor de andere
 • Groepswerk
 • Gemeenschapsdienst (tuin, keuken, …)
 • Studiegroepen
 • Buurtwerk

 

Kurt Hahn
Kurt Martin Hahn


Hahn baseerde zijn opvoedkundige filosofie op respect voor adolescenten, van wie hij geloofde dat zij een aangeboren beschaving en moraal bezitten, die echter door de maatschappij wordt bedorven wanneer zij ouder worden. Hij geloofde dat onderwijs dit bederf kan voorkomen indien studenten de gelegenheid wordt geboden persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en de resultaten van hun eigen handelen onder ogen te zien. 


Gordonstoun werd opgericht als internationale school in 1934. Hoewel een woeste Duitse patriot, moest Dr. Hahn Duitsland verlaten nadat Nazis aan de macht kwamen, hoofdzakelijk wegens zijn Joodse achtergrond en zijn kritische houding tegenover het Nationale Socialisme. Kurt Hahn zelf werd opgeleid aan de Universiteit van Oxford.


Hahn vestigde in  Gordonstoun een nieuwe visie van onderwijs in een school die wordt gebaseerd op de Republiek van Plato. Gordonstoun werd één van de voornaamste en progressieve scholen in de westerse wereld en telde drie generaties Britse Royals onder haar leerlingen.

 

The cost of education is nothing compared to the price of ignorance  (Endenburg)

Meervoudige Intelligenties

De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van ‘Meervoudige Intelligentie’ af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Dankzij deze theorie verandert de vraag van ‘hoe intelligent ben je’ naar ‘hoe ben je intelligent’. Vooral voor leerlingen die minder intelligent zijn op het gebied van de typisch schoolse vaardigheden die bij de algemene vakken worden ingezet (verbaal-linguïstisch en logisch-mathematische intelligentie) heeft deze benadering veel kansen voor het verhogen van de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen.

Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen, muzikaal vermogen... Door leerlingen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden.

Scholen die Gardners model van Meervoudige Intelligentie in de praktijk brengen richten zich vaak op het identificeren van de natuurlijke talenten van een leerling. Zij proberen uit te gaan van de sterke kanten om de onderwijsdoelen te behalen (matchen) en tegelijkertijd de zwakke punten bij te schaven (stretchen).

Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.

Ik ben taalknap en hou van lezen, taalspelletjes en heb een hele grote woordenschat. Ben je het niet met mij eens? Dat is prima, want ik hou erg van debatteren. En anders maak ik een puzzel of geef een spreekbeurt en dat mag ook in een andere taal.


Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.

Ik luister graag naar muziek.  Of ik maak zelf geluid in een zaal met fijne akoestiek.  Geef mij een ritmische knikkerbaan of een houten instrument.


Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.

Als ik dagdroom ben ik in mijn eigen wereld. Je ziet mij misschien niet, maar ik ben er wel en ik zie scherp wat er gebeurt. Ik denk na over mijn antwoord op je vraag. Soms wil ik stil zijn in mezelf of op een speciale plek.


Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

Wil je samen met mij spelen, in een groep of gewoon met zijn tweeën? Ik nodig je uit op mijn feestje met nog veel meer vrienden. Dan trakteer ik je op hapjes en drankjes. Ik help ook graag op jouw feestje. Fijn als het gezellig is.


Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.

Ik hou van sporten en ik ben daar ook goed in. Ik praat met gebaren en ben goed in lichaamstaal. Ik kan uren knutselen of sleutelen want ik werk graag met mijn handen.


Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.

Ik denk in beelden en houd van kleur en van vorm. Toon mij de werkelijkheid met ruimte en kleuren en ik schets voor jou de omgeving. Ik teken heel creatief figuurtjes of ontwerp dingen. En ik weet heel snel waar ik ben. Fotograferen vind ik leuk of filmen en kleuren en puzzels.


Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.

Het lijkt mij logisch dat ik rekenknap ben. Dat is niet meer dan een kansberekening. Ik speel graag met cijfers en orden heel gestructureerd de informatie. Getallen helpen mij om zaken te analyseren. Dus reken ik graag. En anders ga ik schaken. Dammen kan natuurlijk ook.


Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

Ik struin dwars door de bossen, zit stil in een boom of kijk met mijn verrekijker naar vogels. Ik ben OERRRR. ik ben een natuurkind! Ik bestudeer de sterren met mijn telescoop. Bekijk kriebelbeestjes met mijn loep. Mijn verzameling is ook mijn hobby.

 

Alle materiaal waar we op de Mannaz school mee werken is volledig aangepast aan de behoeften van elke individuele leerling, rekening houdend met het feit of die beelddenker is of niet en welke dominante intelligenties aanwezig zijn. 

Rather a happy street cleaner than a neurotic scholar (Neill)


Zonder het briljante nalatenschap van deze pioniers zou de Mannaz School nooit bestaan hebben.

Kurt Hahn

Howard Gardner

Alexander Neill

Charlotte Mason

Sugata Mitra

Celestin Freinet

Rudolf Steiner

Maria Montessori

Chris Biffle

Carl Medaer