Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora


Veel jongeren hebben last van schoolstress

Huiswerk maken, opletten tijdens de les, sporten, je vrienden zien en ook nog je social media-profielen up to date houden.

De prestatiedruk onder middelbare scholieren is hoog en groeit nog steeds.  Deze stress heeft veel invloed op schoolprestaties.  Jongeren halen slechte cijfers. Daardoor gaan ze nog meer stressen, en dat is een soort neerwaartse spiraal. Het wordt niet meer beter.  

Uit onderzoek van Onderwijsspiegel blijkt dat maar liefst 1 op de 3 jongeren met tegenzin naar school gaat. Vooral jongens hebben er last van en hoe ouder kinderen worden, hoe minder school hen interesseert.

We spreken van schoolmoeheid als een kind of jongere het nog moeilijk kan opbrengen om iedere dag naar school te gaan, bij te leren en zichzelf te ontwikkelen binnen de schoolstructuur. Vaak is er ook een grote weerstand naar school toe.

1 op vier jongeren heeft last van een burn-out.

Waar word ik op dit moment blij van en waar ben ik goed in?'


Wij bieden: 
  • Coachen, begeleiden en ondersteunen van jongeren in het leren omgaan met hun hoogbegaafd- en hooggevoeligheid
  • Tools ter versterking van zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Emotionele ruggesteun
  • Kleine geborgen groep van maximaal 6 leerlingen per Mannaz Moments groep
  • Een veilige vriendenkring van gelijkgestemden
  • Er wordt NIET gestudeerd

Voor wie?

Alle hoogbegaafde/hooggevoelige jongeren die NIET NAAR SCHOOL GAAN omdat ze ofwel middelbaar huisonderwijs volgen of ingeschreven zijn in de richtingen ASO , TSO en KSO, en niet naar school kunnen gaan door ziekte.
Er wordt NIET gestudeerd.
Er worden wel sociale vaardigheden geoefend en we coachen op zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Hoe gaat het praktisch?

De jongere is aanwezig op de MANNAZ MOMENTS dinsdag en donderdag van 9.00 - 16.15 uur.
Omdat de interactie tussen de jongeren en het sociale contact voor ons belangrijk zijn, is 2 dagen aanwezigheid essentieel.
Iedere Mannaz Moments periode duurt 10 weken.
Daarna kan de periode verlengd worden of er kan een overstap gemaakt worden naar de Mannaz Academy (part-time studie) of Mannaz School (voltijdse studie)

Kleine groep

Omdat er in een Mannaz Moments in schooljaar 2022-2023 slecht 6 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij u om zo snel mogelijk een plaats te reserveren.
U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen.

Kosten

Onze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching en begeleiding.

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld dient volledig betaald te worden voor de start en wordt nooit terugbetaald. 

Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Schrijf NU in want de plaatsen zijn beperkt

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
 
Na het invullen van deze gegevens sturen wij u een finschrijfformulier op.  Van zodra het geld op de rekening van Mannaz vzw staat, is de leerling ingeschreven.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.