Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

De Mannaz missie

Mannaz vzw werd opgericht met het doel

  • het publiek beter bekend maken met het begrip hooggevoeligheid ;
  • het bevorderen van de ontwikkeling, bekendmaking en toegankelijkheid van hooggevoeligheid in België in de breedste zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het zojuist vernoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn: oa. lezingen, cursussen, workshops, weekends, beurzen, info-sessies, uitgeven van tijdschriften, boeken, organiseren van wetenschappelijke dagen en colloquia, etc.
  • hooggevoeligen helpen, vormen, en leren zich te behelpen in onze maatschappij op een manier die een meerwaarde geeft, zowel voor hun leven als dat van de mensen in hun nabije omgeving;
  • het inrichten van collectief huisonderwijs aan  hooggevoelige jongeren en kinderen ongeacht hun leeftijd
  • ouders ondersteunen en opleiden in het begeleiden van hun hooggevoelige kinderen
  • hooggevoelige jongeren de mogelijkheden bieden een netwerk uit te bouwen van gelijkgestemden
  • hooggevoeligen een forum bieden waarin samenwerkingsmogelijkheden kunnen aangeboden, ontworpen en uitgewisseld worden

Word lid van Mannaz vzw

Om lid te worden moet u

1. het online registratieformulier invullen
2. de bijdrage van 15 euro storten op de rekening van Mannaz vzw
IBAN: BE 92 377 027 255 62                            BIC: BBRUBEBB

Het lidgeld is 1 jaar geldig.