Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora


Ik hoor ik het regelmatig van ouders: sinds de Corona lockdown vindt mijn zoon/dochter het eigenlijk best leuk en aangenaam om thuis les te krijgen. 

 • Voor veel hooggevoelige jongeren valt de drukte van de school weg
 • Ze kunnen hun eigen dag indelen
 • Hun eigen tempo volgen bij het studeren
 • Begrijpen ze iets niet, dan is er alle tijd om extra opzoekingen te doen
 • Voor deze kinderen is huisonderwijs de beste oplossing

MAAR ik geloof dat het voor ouders niet zo evident is! 
Zij voelen zich vaak gefrustreerd, verward en overweldigd.

Want ...
 • Hoe begin je er aan?
 • Hoe organiseer je dit huisonderwijs?
 • Hoe weet je welke leerstof je kind moet kennen?
 • Hoe motiveer jij als ouder je kind om echt wel te studeren?
 • En wat met sociaal contact?

Ik word dan ook heel blij dat we een oplossing hebben


Wij bieden: 
 • Ondersteuning bij de juiste studiekeuze
 • De juist studiemethode aan de hand van de meervoudige intelligenties volgens Gardner
 • Planning van de leerstof
 • Coachen, begeleiden en ondersteunen van jongeren in het leren omgaan met hun hoogbegaafd- en hooggevoeligheid
 • Tools ter versterking van zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Emotionele ruggesteun
 • Kleine geborgen groep van maximaal 15 leerlingen per Academy
 • Een veilige vriendenkring van gelijkgestemden


De Mannaz Academy is ook een ideale oplossing wanneer een leerling te ver uit de buurt woont om alle dagen op de Mannaz school aanwezig te zijn, of wanneer het schoolgeld voor ouders te hoog ligt.

Voor wie?

Alle hoogbegaafde jongeren die middelbaar huisonderwijs volgen in de richtingen ASO , TSO en KSO.
Volgt je zoon/dochter de richting BSO, neem dan contact met mij op.
Gezien de Corona-situatie laten we voor het schooljaar 2020-2021 ook leerlingen toe van het zesde leerjaar lager onderwijs. 

Hoe gaat het praktisch?

De jongere is aanwezig op de MANNAZ Academy op dinsdag en donderdag van 9.00 - 16.15 uur.
De andere dagen werken zij zelfstandig thuis volgens de gemaakte planning.
Omdat de interactie tussen de jongeren en het sociale contact voor ons belangrijk zijn, is 2 dagen aanwezigheid essentieel.

Intake gesprek

Omdat er in een Mannaz Academy in 2021 slecht 6 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij u om zo snel mogelijk een plaats te reserveren.
U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen.
Door de Corona maatregelen zullen de gesprekken gebeuren via mail. 

Schrijf NU in want de plaatsen zijn beperkt

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld dient volledig betaald te worden voor de start en wordt nooit terugbetaald. 

Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Bij stopzetting tijdens het jaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle schijven voldaan te worden.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld
950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is
 

Kosten

Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.
Je hebt de keuze uit betaling in één keer of betaling in schijven.
Schoolgeld - in één keer betaald
4 000 euro per annum
(3 000 euro voor een leerling zesde leerjaar LO)
Te betalen in één keer
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Expedities inbegrepen
Te betalen voor de leerling start
Schoolgeld - in schijven betaald
4 800 euro per annum
vier driemaandelijkse betalingen van € 1 200
( € 900 voor leerlingen zesde leerjaar LO)
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Expedities inbegrepen
Instap na de start van het schooljaar
Bedrag
Bij instap vanaf de herfstvakantie
 € 3 000
Bij instap vanaf de kerstvakantie
 € 2 500
Bij instap vanaf de krokusvakantie
 € 1 500
Bij instap vanaf de paasvakantie
€ 1 000
Bij instap na de start van het schooljaar dienen de bedragen in één keer betaald te worden.
 

Anciënniteit korting - 500 euro per aanwezige schooljaar

 
Voorzichtig starten kan.
Wil je eerst even uittesten voor je inschrijft voor een volledig schooljaar? 
Dat kan - je kunt inschrijven voor 1 cyclus van vakantie tot vakantie - bv van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
Je betaalt dan € 1500

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.