Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

In de Mannaz Academy zijn leerlingen aanwezig op maandag en vrijdag, telkens van 9u15 tot 16u15.
Er is een beperking van 10 leerlingen per Academy.

De Mannaz Academy volgt dezelfde onderwijsprincipes als de Mannaz school.  Ze valt onder de werking van Mannaz vzw. 

Het accent ligt minder op studie en eerder op het opbouwen van een veilige vriendenkring van gelijken.  Het versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde.  Op communicatie ook van gevoelens.

We coachen, begeleiden en ondersteunen van deze jongeren in het leren omgaan met hun hooggevoeligheid. 

Voor wie?

De Mannaz Academy is er voor hooggevoelige jongeren uit het middelbaar onderwijs (ASO , TSO, KSO) die op dit moment niet naar school gaan
Ze volgen ofwel huisonderwijs of ze zijn nog steeds ingeschreven op hun school maar zitten thuis met een doktersbriefje.
 

Hoe gaat het praktisch?

De jongere moet in de eerste plaats zelf gemotiveerd zijn om naar hier te komen en mag het niet zien als een straf, want dat is het allesbehalve!
Mannaz Academy is een plek waar jongeren werken aan projecten, samen koken en op expeditie gaan.
Maar meer nog dan dat is het een veilige haven, waar ze zacht en haast onmerkbaar gecoacht en gesteund worden, door begeleiders die zelf HSP zijn.  EN er heel trots op zijn!
 

Intake gesprek

Omdat er in een Mannaz Academy slecht 10 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij u om zo snel mogelijk een vrijblijvend verkennend gesprek aan te vragen.
U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld
950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er voor dat de leerling verzekerd is
 

Schoolgeld

Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching, begeleiding en eventuele uitstappen.
Je hebt de keuze uit betaling in één keer of betaling in schijven.
Schoolgeld - in één keer betaald
3 000 euro per annum
Te betalen in één keer
 Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vier meerdaagse expedities inbegrepen
Te betalen voor de leerling start
Schoolgeld - in schijven betaald
3 600 euro per annum
vier driemaandelijkse betalingen van € 900
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vier meerdaagse expedities inbegrepen
 

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld dient volledig betaald te worden voor de start en wordt nooit terugbetaald. 

Bij annulering tot een maand vóór de start van schooljaar wordt 75 % van het reeds schoolgeld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van het schooljaar wordt 50 % van het reeds schoolgeld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht.

Bij stopzetting tijdens het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle maandelijkse schijven voldaan te worden.

Annuleren kan enkele via aangetekend schrijven.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij 4 plaatsen vrij in Sint-Niklaas

 
 

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.