Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Vanaf nu hebt u de keuze ...
Mannaz Lagere School    of    Mannaz Middelbare School

Waarom een aparte school voor hooggevoeligen?
Hoe anders dan op een gewone school is het hier?
Leren de leerlingen hier wel?
Zijn er ook nog andere Mannaz scholen?
Wat zijn de schooltijden?
Hoeveel kost de school?
Heeft Mannaz een internaat?
Hoe ver staat het met de plannen voor andere lagere scholen op nieuwe locaties?

Voor een antwoord op al uw vragen:

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
De info sessie gaat door in
Mannaz School Sirona
Baenslandstraat 41
9100 Sint-Niklaas

Er is voldoende parking in de buurt. 

We zijn bereikbaar met bus 81 - 82 - 21 - 22

Kom aub op tijd want we hebben veel info te delen op korte tijd en starten dus stipt.

 
.
baenslandstraat 41 Sint-Niklaas

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.