Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

De lagere school staat in de startblokken.  Vanaf nu hebt u de keuze ...
Mannaz Lagere School    of    Mannaz Middelbare School

Waarom een aparte school voor hooggevoeligen?
Hoe anders dan op een gewone school is het hier?
Leren de leerlingen hier wel?
Waarom zo ver van alles af?  Zo moeilijk bereikbaar?
Zijn er ook nog andere Mannaz scholen?
Wat zijn de schooltijden?
Hoeveel kost de school?
Heeft Mannaz een internaat?
Hoe ver staat het met de plannen voor de school in Sint-Niklaas en komt er nu echt ook een lagere school?

Voor een antwoord op al uw vragen:

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
De info sessie gaat door in
IBIS Hotel - Hemelaerstraat 2 - Sint-Niklaas
Er is voldoende parking in de buurt. 

Zo goed als alle bussen vanaf het NMBS station stoppen op de Grote Markt.

Kom aub op tijd want we hebben veel info te delen op korte tijd en starten dus stipt.

 
.
Hemelaerstraat 2 Sint-Niklaas

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.