Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Doelen

Doelloos

Ronddobberen op zee

Eigen doelen

“Kunt u me a.u.b. vertellen welke kant ik van hieruit op moet?
“Dat hangt voor een belangrijk deel af van waar je naar toe wilt,” zei de kat.
“Het maakt me niet zoveel uit”, ging Alice verder.
”Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat,” zei de kat.
“Zolang ik maar ergens komt,” voegde Alice er als een verklaring aan toe.
“Oh, dat zal zeker gebeuren,” zei de kat, “als je maar lang genoeg loopt”.
Uit Alice in Wonderland


Een klant van mij zei enkele weken terug: “Leven zonder een doel zonder enig goed vooruitzicht is een kwelling. Zo'n leven is niet vol te houden. Je leeft gewoon omdat je hart nog klopt. Een andere reden waarom je leeft vind je niet”.

Na een ingrijpende gebeurtenis als bv. een scheiding is het niet denkbeeldig dat je even de weg kwijt bent.

Uit balans zijn. Teveel tijd bezig zijn met een aspect van je leven ten koste van de andere. Een gevoel van zinloosheid: het gezinsleven slokt je dusdanig op dat je niet aan je hobby’s toekomt. Te weinig tijd voor je relatie omdat altijd met de kinderen bezig bent. Of alles loopt in het honderd omdat je privé administratie een puinhoop is en je niet meer weet wat je te besteden hebt, hetgeen leidt tot financiële problemen…

Leven zonder doel betekent dat je leven stuurloos voort dobbert, af en toe bijgestuurd door toeval of 'geluk'. Zonder doel wordt het leven van dag tot dag leeg en langdradig.
Alles wat je erin stopt is vruchteloos verspilde energie, want als je niet weet waar je naar op weg bent, zul je er ook nooit komen.
Doelen zijn essentieel voor je geluk, je gezondheid en de kwaliteit van je leven. Zonder doel ben je zonder richting. Niets gebeurt er in je leven als je niet een doel hebt waar je naar op weg bent.
Doelen zijn net zo belangrijk voor jouw welslagen, als ademhalen is om te blijven leven.
Het is ook niet belangrijk waar je je op dit moment bevindt, belangrijk is waar je naartoe gaat. Zonder doel leven is ongeveer hetzelfde als bij het loket van de spoorwegen vragen om een kaartje, de persoon achter het loket zal onmiddellijk vragen, “waar wilt u naar toe”?
Van groot belang is echter dat je een doel kiest dat van jezelf is.
Veel mensen leven met een doel van iemand anders, omdat ze denken dat het zo hoort. Een doel dat opgelegd is door je ouders die zo graag zien dat je arts wordt, of dat je de zaak overneemt. Of een doel dat niet bij je past alleen maar omdat een ander daar rijk mee geworden is, of omdat je geleerd hebt dat je moet doorzetten eenmaal je ergens aan begonnen bent, al voel je dat de richting of het doel niet jouw richting of doel is.
Soms voelt het alsof wat jij belangrijk vindt niet mag van je omgeving. Het is hetzelfde gevoel dat je als kind had. Je was ergens mee bezig en net als je helemaal verdiept was, moest je naar bed of was het tijd voor school. Moest je opeens van je moeder huiswerk maken, of moest je net dat hele vervelende werkje doen met de opmerking dat je eens wat minder egoïstisch of ongehoorzaam moest zijn. Het is dan ook niet makkelijk je een leven voor te stellen waarin JIJ mag bepalen wat belangrijk is voor JOU.

Duidelijkheid

Om je doel te kunnen bereiken moet je het op zijn minst duidelijk voor ogen hebben. Waarom?
Stel je het volgende maar eens voor:
Een boogschutter heeft 20 doelen voor zich staan. Hij doet zijn ogen dicht en schiet. Wat denk je dat er dan gebeurt? Misschien raakt hij een van de doelen, maar misschien ook niet. Maar als de boogschutter aan een wedstrijd meedoet en hij wil winnen, dan moet hij het midden van doel nummer 12 raken. En de kans dat hij met zijn ogen dicht doel nummer 12 in de roos raakt is vrij klein. De kans dat hij gaat winnen daardoor ook. Doe eens mee met het volgende experiment.
1. Ga in het midden van de kamer staan en zorg dat je voldoende ruimte om je heen hebt. Kies nu één van de voorwerpen op de muur uit. Dit is je doel. Doe nu je ogen dicht en draai een keer of vijf in het rond. Met je ogen dicht loop je nu in de richting van waar jij verwacht dat je doel is. Hoe dicht was je bij je doel?
2. Nu sta je in het midden van de kamer en kiest hetzelfde doel uit. Draai nu een keer of vijf in het rond met je ogen open. Stop dan met draaien en kijk naar je doel en loop naar je doel toe. Hoe dicht ben je nu bij je doel?

Kies je doel

Natuurlijk brengt experiment 2 je in 100% van de gevallen bij je doel, waar experiment 1 dat zelden doet. Toch deed je het belangrijkste voordat je rondjes ging draaien. Je koos je doel! De meeste mensen stellen geen doelen of ze doen het maar half-half. En daarmee blijven ze vaak zitten waar ze zitten en komen nauwelijks vooruit.
Wanneer je een doel hebt dat echt van jou is, dan voel je dat. Het geeft je ook de energie om het te bereiken. Wanneer je je doel gevonden hebt, werkt het als een automatische piloot. Je ziet jezelf de juiste keuzes maken, je ontmoet de mensen die je op weg helpen, je weet gewoon wat je doen moet. Het doel geeft je enthousiasme en het leven is plezierig en moeiteloos; het kost je geen enkele moeite je aandacht te blijven richten.

Zelfvertrouwen

Echt zelfvertrouwen ontstaat door een gevoel van absolute zekerheid in jezelf, dat je in staat bent om alles wat het leven je brengt aan te kunnen. Mensen die echt in zichzelf vertrouwen stralen rust, beheersing, kracht en zekerheid uit. Wanneer je volledig in jezelf gelooft vraag je jezelf niet af of je iets al of niet kunt doen.
Je stelt geen negatieve vragen als: Wat als het nu niet goed gaat?
Als je echt in jezelf gelooft en je wilt iets echt, dan ga je er voor, en doe je wat nodig is, net zo lang totdat je je doel hebt bereikt. Dan weet je dat het niet meer en niet minder dan een kwestie van tijd is totdat je geleerd hebt wat je hebt te doen om je doel te bereiken.

Aan de slag

Een heldere doelstelling geeft antwoord op de volgende vragen:
* Wat wil je bereiken?
* Wie zijn erbij betrokken?
* Waar ga je het doen?
* Wanneer gebeurt het?
* Welke delen van de doelstelling zijn esssentieel?
* Waarom wil je dit doel bereiken?

Zorg er tevens voor dat je doelen SMART zijn:
* S pecifiek: ze moeten aangeven wat er precies wordt gedaan: helder en duidelijk
* M eetbaar: ze moeten een norm aangeven om te kunnen meten of het doel werd gehaald
* A anvaardbaar en actiegericht: ze moeten worden gedragen door iedereen zodat het engagement er is om er energiek en met voldoening aan deel te nemen
* R ealiseerbaar of realistisch: ze moeten kunnen gehaald worden, de lat niet te hoog - maar ook niet te laag - leggen en je moet er vat op hebben. Je moet ze kunnen bereiken met aanvaardbare inspanningen
* T ijdsgebonden: ze moeten de termijn vermelden waarop het gewenste resultaat moet worden bereikt

Hulp nodig?  Kom naar de workshop!

Zonder kompas en zonder doelen kom je heus wel ergens. Maar waar kom je dan? Soms is dat zo vaag dat je er niet eens een beeld van kunt maken. Kijken naar vage beelden en het hebben van vage gedachten, zorgt ervoor dat je het allemaal niet zo zeker weet. Dus als je wilt weten waar je uit wilt komen en nieuwsgierig bent naar wat je onderweg allemaal meemaakt, dan kun je mijn doelen workshop volgen.

Tijdens de twee daagse workshop leer je hoe je met meer plezier richting geeft aan je leven zodat je echt gelukkig wordt.

Je gaat aan de slag met:
• De drijfveer om te beginnen met doelen en doelen te halen
• Welke dingen slimmer zijn dan SMART;
• Hoe groter het doel...
• Je automatische piloot leren gebruiken;
• Alternatieven en hulpbronnen vinden en inzetten
• Weg met die belemmerende overtuigingen – PUMA Power
• Inplannen en doen - Actie
• Hoe je sneller gaat door continue feedback van jezelf en anderen
• Het maken van een vision board

Op het einde van de twee daagse heb je op een A4 jouw plan van aanpak voor het komend jaar. Je weet wat je op alle gebieden van je leven wilt bereiken, en je weet hoe je dat gaat doen.

Je hebt ook ontdekt wat jou tot heden als maar tegenhield om dat te bereiken wat je graag wilt.

Klik HIER om in te schrijven!