Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

 

Kiezen voor thuisonderwijs heeft zowel voor- als nadelen

Voordelen

 • Je kunt zelf het leertempo bepalen; helemaal toegespitst op de capaciteiten van je kind
 • Eigen controle over het curriculum; je kunt binnen de afgebakende richtlijnen zelf besluiten welk leerplan je jouw kind wilt aanbieden
 • Het laat je kind zien dat leren leuk is
 • Godsdienstvrijheid; je hebt een vrije keuze in het wel of niet voorleggen van bepaalde religieuze onderwerpen
 • Het beschermt je kind tegen negatieve invloeden als geweld, pesten, drugs en ander negatief gedrag waarmee kinderen op openbare scholen vaak te maken krijgen
 • Het creëert een extra sterke band met je kind
 • Meer persoonlijke aandacht die leraren je kind niet kunnen bieden in overvolle klaslokalen
 • Op vakantie gaan buiten de reguliere schoolvakanties
 • Je hebt de flexibiliteit om het lesrooster zo te maken dat het past bij jouw eigen levensstijl

Nadelen

 • Het kost veel tijd; er gaat een aanzienlijk deel van de dag in zitten
 • Financiële gevolgen
 •     thuisblijven om les te geven betekent ook dat je niet (of stukken minder) tijd over houdt om te werken
 •      het betekent ook verlies van een eventuele studiebeurs
 • Te veel tijd samen
 •      soms valt het ouders zwaar om 24 uur per dag met de kinderen te zijn zonder tijd voor zichzelf te hebben
 • Geduldig blijven als kinderen moeite hebben met de leerstof of om de aandacht erbij te houden
 • Er is minder mogelijkheid tot teamsport en andere buitenschoolse activiteiten
 • Minder sociale interactie; het gebrek aan blootstelling aan veel verschillende soorten mensen kan van invloed zijn op het vermogen om de juiste coping mechanismen te ontwikkelen
 

Wij hebben een op maat gemaakte oplossing

De Mannaz Academy is er voor jonderen die NIET meer naar school gaan omdat ze ofwel al lange tijd thuis zitten met een doktersbriefje, ofwel kozen voor thuisonderwijs.

Ze komen op dinsdag en donderdag naar de Mannaz Academy.

Hebben ze beslist om een diploma te halen via de centrale examencommissie, dan helpen wij hen bij de studieplanning.  Op de Mannaz Academy wordt GEEN les gegeven, jongeren doen aan (SOLE) projectwerk.

Wij bieden: 
 • Ondersteuning bij de juiste studiekeuze
 • De juist studiemethode aan de hand van de meervoudige intelligenties volgens Gardner
 • Planning van de leerstof
 • Coachen, begeleiden en ondersteunen van jongeren in het leren omgaan met hun hoogbegaafd- en hooggevoeligheid
 • Tools ter versterking van zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Emotionele ruggesteun
 • Kleine geborgen groep van maximaal 6 leerlingen per Academy
 • Een veilige vriendenkring van gelijkgestemden


De Mannaz Academy is ook een ideale oplossing wanneer een leerling te ver uit de buurt woont om alle dagen op de Mannaz school aanwezig te zijn, of wanneer het schoolgeld voor ouders te hoog ligt.

Voor wie?

Alle hoogbegaafde en/of hooggevoelige jongeren die middelbaar huisonderwijs volgen in de richtingen ASO, TSO en KSO.
Volgt je zoon/dochter de richting BSO, neem dan contact met mij op.

Intake gesprek

Omdat er in een Mannaz Academy in het schooljaar 2022-2023 nog slecht 3 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij u om zo snel mogelijk een plaats te reserveren.
U kunt dat doen door nevenstaand formulier in te vullen.
Intake gesprekken gebeuren via mail.

Hoe gaat het praktisch?

Ouders blijven verantwoordelijk voor het leerproces van de jongere. 
Mannaz helpt met de planning en emotionele kadering. 
Wens je als ouder dat je kind hier 'les' krijgt, dan dien je te kiezen voor de Mannaz School ipv Academy.

Op de Mannaz Academy is plaats voor 6 jongeren.

Vanaf 2022-2023 zullen wij de schoolvakanties volgen.
Dat betekent dat er 4 perioden komen waar je voor kunt inschrijven 

Er komt een extra dag
Je kunt kiezen voor 2 dagen per week (dinsdag en donderdag)
of 3 dagen per week (dinsdag - woensdag - donderdag)


Kosten

Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching en begeleiding.

Perioden
Bedrag
 
Periode 4 - dinsdag 18/4 tem donderdag 22/6 - 10 weken
@ 2 dagen = € 950
@ 3 dagen = € 1395   
 
 

Uitproberen

Vanaf 2022 vragen wij om Mannaz een dag uit te proberen voor je inschrijft.


Data zijn:

 • dinsdag 17 januari 2023
 • donderdag 19 januari 2023
 • dinsdag 28 maart 2023
 • donderdag 30 maart 2023
 • dinsdag 18 april 2023
 • donderdag 20 april 2023


Kosten: € 50

 

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld dient volledig betaald te worden voor de start en wordt nooit terugbetaald. 

Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Bij stopzetting tijdens het jaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle schijven voldaan te worden.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

 

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.

Schrijf NU in want de plaatsen zijn beperkt

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.