Fragilis et mollitiam

 Mannaz Agora

Ik hoor ik het regelmatig van ouders: sinds de Corona lockdown vindt mijn zoon/dochter het eigenlijk best leuk en aangenaam om thuis les te krijgen. 

 • Voor veel hooggevoelige jongeren valt de drukte van de school weg
 • Ze kunnen hun eigen dag indelen
 • Hun eigen tempo volgen bij het studeren
 • Begrijpen ze iets niet, dan is er alle tijd om extra opzoekingen te doen
 • Voor deze kinderen is huisonderwijs de beste oplossing

MAAR ik geloof dat het voor ouders niet zo evident is! 
Zij voelen zich vaak gefrustreerd, verward en overweldigd.

Want ...
 • Hoe begin je er aan?
 • Hoe organiseer je dit huisonderwijs?
 • Hoe weet je welke leerstof je kind moet kennen?
 • Hoe motiveer jij als ouder je kind om echt wel te studeren?
 • En wat met sociaal contact?

Ik word dan ook heel blij dat we een oplossing hebben

Een onderwijsconcept waarin leerlingen eigenaarschap over hun leren nemen.


Wij bieden: 
 • Ondersteuning bij de juiste studiekeuze
 • De juist studiemethode aan de hand van de meervoudige intelligenties volgens Gardner
 • Planning van de leerstof
 • Coachen, begeleiden en ondersteunen van jongeren in het leren omgaan met hun hoogbegaafd- en hooggevoeligheid
 • Tools ter versterking van zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Emotionele ruggesteun
 • Kleine geborgen groep van maximaal 12 leerlingen per Academy
 • Een veilige vriendenkring van gelijkgestemden


De Mannaz Academy is ook een ideale oplossing wanneer een leerling te ver uit de buurt woont om alle dagen op de Mannaz school aanwezig te zijn, of wanneer het schoolgeld voor ouders te hoog ligt.

Voor wie?

Alle hoogbegaafde jongeren die middelbaar huisonderwijs volgen in de richtingen ASO , TSO en KSO.
Volgt je zoon/dochter de richting BSO, neem dan contact met mij op.
Gezien de Corona-situatie laten we vanaf het schooljaar 2020-2021 ook leerlingen toe van het zesde leerjaar lager onderwijs. 


Hoe gaat het praktisch?

De jongere is naar keuze één, twee of maximaal drie dagen aanwezig op de MANNAZ Academy van 9.00 - 16.15 uur.
Deze keuze kan elke week opnieuw gemaakt worden.
De andere dagen werken zij zelfstandig thuis volgens de gemaakte planning.
We werken met periodes van 10 weken.
Ouders blijven verantwoordelijk voor het leerproces van de jongere. 
Mannaz helpt met de planning en emotionele kadering. 
Wens je als ouder dat je kind hier 'les' krijgt, dan dien je te kiezen voor de Mannaz School ipv Academy.

Intake gesprek

Omdat er in een Mannaz Academy in het schooljaar 2021-2022 slecht 6 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij u om zo snel mogelijk een plaats te reserveren.
U kunt dat doen door onderstaand formulier in te vullen.
Intake gesprekken gebeuren via mail.

Betaling

De betaling dient te gebeuren per periode.
Bij inschrijving en betaling voor een volledig schooljaar geldt er een korting en betaal je geen € 5 595 maar € 5 195. (eenmalige betaling voor de start van het schooljaar)


Uitproberen

Vanaf 2022 vragen wij om Mannaz een dag uit te proberen voor je inschrijft.

Data zijn:
* dinsdag 18 januari
* donderdag 20 januari
* dinsdag 8 maart
* donderdag 10 maart
* dinsdag 19 april
* donderdag 21 april
* dinsdag 17 mei
* donderdag 19 mei

Kosten: € 50

 

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld dient volledig betaald te worden voor de start en wordt nooit terugbetaald. 

Bij annulering tot een maand vóór de start wordt 75 % van het reeds betaalde geld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start wordt 50 % van het geld teruggestort.
Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start wordt geen terug storting meer verricht.

Bij stopzetting tijdens het jaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle schijven voldaan te worden.

Annuleren kan enkel via aangetekend schrijven.

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.

Kosten

Deze prijs is inclusief dranken, warm middagmaal, vieruurtje, en alle coaching en begeleiding. 

Perioden
Bedrag
Van 22/11/2021 - 23/12/2021
€   595
Van 11/1/2022 - 24/2/2022
€   995
Van 8/3/2022 - 12/5/2021
€ 1 195
Van 17/5/2022 - 21/7/2022
€ 1 495
 Prijs voor een volledig schooljaar
€ 5 595
 Kosten voor deelname expeditie per periode
€ 150
 Kosten voor deelname expeditie per schooljaar
€ 695
 

Schrijf NU in want de plaatsen zijn beperkt

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.