Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Info over de werking van de Mannaz School

Waarom een aparte school voor hooggevoeligen?
Hoe anders dan op een gewone school is het hier?
Leren de leerlingen hier wel?
Waarom zo ver van alles af?  Zo moeilijk bereikbaar?
Zijn er ook nog andere Mannaz scholen?
Wat zijn de schooltijden?
Hoeveel kost de school?
Heeft Mannaz een internaat?
Hoe ver staat het met de plannen voor de school in Sint-Niklaas

Voor een antwoord op al jouw vragen:

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
De info avond gaat door in
DE PAVO - Pastorijstraat 53 - Sint-Niklaas (Nieuwkerken Waas)
Er is voldoende parking in de buurt. 
Stadsbus nr 3 vanaf het NMBS station stopt zo goed als voor de deur.

Deuren open om 18u45.  We starten om 19u00.

.
De laatste maanden merken we een maatschappelijke verschuiving mbt aanwezigheid op info avonden.  Mensen registreren vlot, en komen dan gewoon niet opdagen.  Dat is in de eerste plaast een vervelende situatie voor de persoon die gratie een avond vrij maakt om deze info sessie te geven en in de tweede plaats voor Mannaz vzw die de kosten van de zaal draagt.
Daarom heeft de Raad Van Beheer van Mannaz vzw beslist om per 9/5/2018 een prijs van 15 euro per persoon te vragen.  Bij aanwezigheid op de avond zelf, zal 10 euro hiervan terugbetaald worden.  5 euro zal gebruikt worden voor betaling van locatie en voorzien van een drankje.
Wij hopen dat u begript kunt opbrengen voor deze nieuwe regeling.
We vragen u het juiste bedrag over te maken op rekening van Mannaz vzw BE41 3630 9055 6210 met vermelding van de datum.
Pastorijstraat 53, 9100 Sint-Niklaas

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.