Collectief Huisonderwijs voor Hooggevoelige Jongeren

 Mannaz School

Testimonials

Wij zouden het heel fijn vinden mocht u bereid zijn uw ervaring met de Mannaz school hier te delen.

Quotes De Mannaz School is een super initiatief! Met een inspirerende directrice! Vorig jaar heb ik de school bezocht en het is een zalige plaats, waar HSP'ers goed kunnen aarden, natuur, stilte, dieren... De school heeft heel veel steun nodig zodat ze kan groeien en steeds meer jongeren de kans kan geven om mooie en krachtige volwassenen te worden. De maatschappij heeft deze mensen nodig, ze zijn een geschenk! Jammer dat ikzelf nooit de kans heb gekregen om naar zo een school te gaan, mijn leven had er zeker en vast anders uit gezien. Ik had veel sneller mijn hooggevoeligheid als kracht kunnen gebruiken. Quotes
Els Floru

Quotes Er is een maatschappelijke behoefte voor dit soort scholen, waar kinderen terecht kunnen die zich gewoonweg niet in het reguliere schoolsysteem kunnen vinden. Ik vind dat ieder kind de kans moet krijgen om zich ten volle te ontwikkelen in zijn of haar mogelijkheden. Natuurlijk is er nog de mogelijkheid tot thuis scholen, maar tegenwoordig kan of wil niet elke ouder dit op zich nemen in deze tegenwoordige maatschappij. Ik vind het belangrijk omdat kinderen onze toekomst zijn, en deze generatie gaat een wereld creeren, waarin wij oud zullen worden. Quotes
Roswitha Habets

Quotes Hierbij geef ik graag mijn visie over hoe belangrijk het is dat een school zoals de Mannaz school in het leven is geroepen. De medische wereld heeft het tegenwoordig druk met het 'uitdokteren' van nieuwe 'gedragsstoornissen' zoals ADHD en andere bij kinderen en jongvolwassenen. Een gevolg ook van de huidige wereld die steeds maar sneller door en/of doldraait... Dat eist bij iedereen (ook volwassenen) zijn tol. Maar blijkbaar heeft de hele medische wereld (inclusief de psychische/psychologische) nog nooit stilgestaan bij het feit dat er ook zoiets bestaat als 'hooggevoeligheid'. Ik ben ervan overtuigd dat een heleboel van die labels die men heeft geplakt op 'nieuwe' gedragsstoornissen kunnen geschrapt worden indien men daar eens wat dieper op zou ingaan. Zelf een high-sensitive persoon zijnde, weet ik hoe stresserend en vermoeiend het kan zijn om de overvloed aan impulsen die we per dag te verwerken krijgen, om die allemaal (zonder problemen) te kanaliseren. Quotes
Kris Beyaert

Quotes Met deze mail bevestig ik met name Cremmerye Manuella met 100% dat de Mannazschool voor velen studenten en ouders een meerwaarde kan betekenen. En reeds betekent! De manier van aanpak is uniek voor een zeer mooie doelgroep kinderen. Naast het aanleren van hun eigen verantwoordelijkheid en motivatie, wordt ook vrijheid op schools, werelds en persoonlijk vlak ontwikkeld en ondersteund. Les volgen aan de mannazschool is, voor jongvolwassenen, een schitterende manier om hun eigenwaarde te ontwikkelen. Quotes
Manuella Cremmerye

Quotes Eind 2013 kwam ik in contact met de Mannaz school via haar directie. Onmiddellijk intrigeerde me de specifieke en unieke aanpak van de leerlingen. Dit is een initiatief dat toelaat om HSP-kinderen die in het reguliere schoolcircuit problemen ondervinden en als gevolg dreigen uit de boot te vallen, een opleiding te geven in het secundair onderwijs en bij deze dan ook de kans geven tot verdere integratie in de reguliere maatschappelijke omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om dergelijke initiatieven niet allen toe te juichen maar ook te ondersteunen? want elke jonge persoon die kan geholpen worden en waarvoor kansen kunnen gecre?erd worden bevestigen de maatschappelijke toegevoegde waarde van het initiatief dat aan de basis gelegen heeft. Vandaar het belang van het behoud en ondersteuning van de Mannaz school. Quotes
Peter Leyman

Quotes De Mannaz school is maatschappelijk relevant en noodzakelijk voor de groeiende groep 'sensitieve' kinderen die buiten het systeem vallen en dreigen te verzanden in opvangcentra, instellingen en psychiatrie. De mogelijkheid bestaat om dit uit te bouwen tot een levende school waar al de idee?n over 'hoe een school zou moeten zijn' werkelijkheid worden... Het enige wat in de weg staat is financi?n... Veel van de ouders met dit soort 'speciale' kinderen is niet in staat om priv? onderwijs te betalen..;en gezien overheidssteun of subsidie voor de school onbestaand is, moet er gekeken worden naar de financi?le solventie van de ouders die hun kind hier willen inschrijven...en komt eigenlijk de missie van de school onder vuur liggen, want uiteindelijk zou aangepast onderwijs/ huisonderwijs een 'recht' moeten zijn van alle kinderen. Met meer middelen kunnen er zaken gerealiseerd worden die reeds lang in de 'ijskast' liggen...meer projecten ook in het buitenland, een 'artclass', betere computer Quotes
Monique Vermeulen

Quotes Toen ik via Annick - kennis nam van de missie en de visie van de Mannaz school, was ik meteen enthousiast. In mijn coaching van zowel particulieren als professionals kwam vaak de gezinssituatie ter sprake, hoe het woog op ouders om niet het geschikte onderwijs voor hun hooggevoelige kinderen en jongeren te vinden. Ook niet in de Steinerscholen of andere alternatieve vormen van onderwijs. De combi van collectief thuisonderwijs op een uitnodigende plek in de natuur, onder begeleiding van mensen met een coachende attitude (om zonder kleerscheuren de examens voor de middenjury aan te kunnen), ja daar was/is nood aan. De gedrevenheid en bezieling, waarmee Annick, ook nog eens ervaringsdeskundige, besloot het heft in eigen handen te nemen, dwingt bewondering af. Quotes
Ingrid Larik

Quotes This week I am mentoring at a School for hyper-sensitive children, all of whom have been rejected by traditional schools for various reasons. The school has been set up as a charity, and they are totally fulfilling my expectations, that they are indeed super-creative, and enthusiastically eager to learn from someone who can communicate effectively without lecturing. I just reminded myself of the (alleged) Winston Churchill quote; "I've always found, give a person a characteristic, and they'll live up to it" (and that can work equally well for the positive or negative results! so being aware of the results i want, and then pre-expecting them to step up to my expectations is a deliberately concious decision & so easy to do when you're in the zone) And i have found a huge fan in the only regular male pupil here (there's another but he lives 2hrs drive away, so only comes in for two days of the week)... Keanu did homework for me last night & arrived bright & early yesterday & today espe Quotes
Mike Berry
My week @Mannaz school

Quotes Dag, ik ben al wat ouder en hooggevoelige schooljaren zijn geweest. Ik vind dit een geweldig initiatief. Jammer dat jullie er in mijn tijd nog niet waren... Ik ben door diverse docenten op een voetstuk gezet maar heb mij altijd alleen gevoeld. Bedankt, vriendelijke groet! Marloes Quotes
Marloes

Quotes Ik ben heel tevreden over de werking met en hulp/begeleiding van mijn dochter op de Mannaz School. Nu nog hopen dat vele ouders het nut van zo'n omgeving voor hun kind inzien ! Ik kan jullie nu al, na 2 maanden begeleiding, verzekeren van een positieve verandering van mijn kind. Heb werkelijk overal hulp gezocht en pas gevonden in Mannaz School. PROFICIAT met jullie aanpak ! Quotes
Peggy Puttaert
Satisfied Mom